21:23   22 09 2021, середа

Досягнення вчителів

  В основу роботи школи покладено прiоритет загальнолюдських цiнностей, який передбачає осягнення для юних громадян суверенної України того рiвня освiти й освiченостi, що вiдповiдав би високим мiжнародним стандартам, сприяв органiчнiй iнтеграцiї рiдної країни у свiтову родину високоцивiлiзованих держав з високим духовно-iнтелектуальним потенцiалом. Педагогiчний колектив освiтнього закладу прагне, щоб школа для кожного учня стала важливою сходинкою, по який пiднiмаються, наближаються до знань, до духовних джерел народу, до свого професiйного становлення.

    Вiд людини освiченої до людини гуманної, шляхетної, iнтелiгентної - таке гасло педагогiчного колективу школи.
Є школи, в яких цiнується слово - i це добре!
Є школи, в яких цiнується справа - i це добре!
Є школи, в яких цiнується Особистiсть - ми за цю школу!
 

                    ВЧИТЕЛІ - МЕТОДИСТИ -29

1.Алексєєва  С.В.

16.Новак Г.А.

2.Антонюк Г.Е.

17.Новик О.П.

3. Дерека С.А.

18. Пасечна Є.А.

4.Денисенко В.Ю. 

19.Позднякова М.В.

5.Денисова І.В.

20. Полтавченко А.В.

6.Іванова О.М.

21. Пономарьова О.М.

7.Косточкін А.В.

22.Савченко О.В. 

8.Кошель В.М.

23.Семко О.В.

9.Краюшкіна Н.С.

24.Стрижевська Є.Л.

10.Лісова Т.В.

25.Сушко Т.В.

11.Мащук М.В.

26.Ткачук Т.Г.

12.Мельник Т.М.

27. Федотова С.А.

13.Москальова О.Є.

28. Школьник Т.П.

14.Московченко А.М.

29. Шулікіна Н.Г.

15.Новікова О.Г.

 

ВИХОВАТЕЛЬ – МЕТОДИСТ – 1              

Новик О.П.

СТАРШІ ВЧИТЕЛІ –15

1.Брицька З.О. 10.Пойда Л.М.
2.Армашула Т.Т. 11.Рогоза Н.В.
3.Ткаченко К.М. 12.Родін – Сова Л.П.
4.Калашникова О.В.
5.Киянець З.О. 13.Усенко Т.С.
6.Кісуріна Л.О. 14.Шиманська М.В.
7.Літвін С.П.

 

8.Мороз С.В.

 

9.Манжос О.Ю.

 

СПЕЦІАЛІСТИ ВИЩОЇ КАТЕГОРІЇ – 48

1.Антонюк А.Є.

26.  Пасечна Є.А.

2.Алєксєєва С.В.

27.  Позднякова М.В.

3.Армашула Т.Т.

28.  Полтавченко А.В.

4.Дерека С.А.

29.  Пойда Л.М.

5.Денисова І.В.

30.  Пономарьова О.М.

6.Денисенко В.Ю.

31.  Родін-Сова Л.П.

7.Денисенко А.Л.

32.  Рогоза Н.В.

8. Іванова О.М.

33. Савченко О.В.

9.Калашникова О.В.

34.  Семко О.В.

10.Краюшкіна Н.С.

35.  Стрижевська Є.Л.

11.Косточкін А.В.

36.  Сушко Т.В.

12.Кошель В.М.

37.  Ткаченко К.М.

13.Кісуріна Л.О.

38.  Ткачук Т.Г.

14.Літвін С.П.

15.Лісова Т.В.

39.  Федотова С.А.

16. Манжос О.Ю.

40.  Шиманська М.В.

17.Мельник Т.М.

41.  Школьник Т.П.

18.Мороз С.В.

42.  Шулікіна Н.Г.

19.Мандрик С.В.

43.  Шіхавцова Т.В.

20.Мащук М.В.

44.  Усенко Т.С.

21.Москальова О.Є

45. Брицька З.О.

22.Московченко  А.М.

46. Горецький В.А.

23.Новик О.П.

47. Ханевич Ю.О.

24.Новікова О.Г.

 

25. Новак Г.А.

 

СПЕЦІАЛІСТИ 1-ї КАТЕГОРІЇ – 8

1.Кочетова С.В.

 5. Цимбаненко О.С.

2.Круглікова А.С.

 6. Жолніна О.В.

3.Киянець З.О.

      7. Русілова Т.С.

4.Карпілянська З.Ф.

      8. Войтенко О.В.

СПЕЦІАЛІСТИ 2-ї КАТЕГОРІЇ – 1

2.Компанієць Г.С.

СПЕЦІАЛІСТИ – 6

1. Кривошеєва А.С.

4. Кривошеєв О.В.

2. Гаєнко О.Ю.

5. Шикіна Ю.В.

3. Бондар С.М. (сум.)

6.Рольська А.В.

МОЛОДШІ  СПЕЦІАЛІСТИ – 2

1. Вєріч О.В.

2. Мельниченко Т.О.

ВІДМІННИКИ ОСВІТИ – 7

1.Денисенко В.Ю.

5. Дерека С.А.

6. Семко О.В.

2.Савченко О.В

7. Косточкін А.В.

3.Ткачук Т.Г.

 

ВІДМІННИКИ СТОЛИЧНОЇ ОСВІТИ – 1

Денисенко В.Ю.