2:07   22 01 2022, субота

Досягнення вчителів

  В основу роботи школи покладено прiоритет загальнолюдських цiнностей, який передбачає осягнення для юних громадян суверенної України того рiвня освiти й освiченостi, що вiдповiдав би високим мiжнародним стандартам, сприяв органiчнiй iнтеграцiї рiдної країни у свiтову родину високоцивiлiзованих держав з високим духовно-iнтелектуальним потенцiалом. Педагогiчний колектив освiтнього закладу прагне, щоб школа для кожного учня стала важливою сходинкою, по який пiднiмаються, наближаються до знань, до духовних джерел народу, до свого професiйного становлення.

    Вiд людини освiченої до людини гуманної, шляхетної, iнтелiгентної - таке гасло педагогiчного колективу школи.
Є школи, в яких цiнується слово - i це добре!
Є школи, в яких цiнується справа - i це добре!
Є школи, в яких цiнується Особистiсть - ми за цю школу!

 

1.ВЧИТЕЛІ - МЕТОДИСТИ -38

 

1.     Алексєєва С.В.

2018/2019

20. Новак Г.А.

2020/2021

2.     Антонюк Г.Е.

2017/2018

21. Новик О.П.

2019/2020

3.     Армашула Т.Т

2019/2020

22. Киянец З.О.

2019/2020

4.     Дерека С.А.

2019/2020

23. Пасечна Є.А.

2016/2017

5. Денисенко В.Ю. 

2017/2018

24. Позднякова М.В.

2020/2021

6.     Денисова І.В.

2020/2021

25. ПолтавченкоА.В.

2017/2018

7.     Іванова О.М.

2020/2021

26. Пономарьова О.М.

2018/2019

8.   Косточкін А.В.

2017/2018

27. Савченко О.В. 

2019/2020

9.     Кошель В.М.

2020/2021

28. Семко О.В.

2019/2020

10.Краюшкіна Н.С.

2018/2019

29. Стрижевська Є.Л.

2020/2021

11.  Лісова Т.В.

2018/2019

30. Сушко Т.В.

2020/2021

12.  Мащук М.В.

2020/2021

31. Ткачук Т.Г.

2018/2019

13.  Манжос О.Ю.

2019/2020

32. Ткаченко К.М.

2019/2020

14.  Мельник Т.М.

2020/2021

33. Федотова С.А.

 2016/2017

15. Москальова О.Є.

2017/2018

34. Школьник Т.П.

2020/2021

16.Московченко А.М.

2017/2018 

35. Шулікіна Н.Г.

2020/2021

17.  Новікова О.Г.

2020/2021

36.Родін-Сова Л.П.

2020/2021

18.  Мандрик С.В.

2020/2021

37.Усенко Т.С.

2020/2021

19.  Рогоза Н.В.

2020/2021

38. В’юн С.М.

2016/2017

                                               2.  ВИХОВАТЕЛЬ – МЕТОДИСТ – 2                  

1.     Новик О.П.

2019/2020

2.     В’юн С.М.

2016/2017

3.СТАРШІ ВЧИТЕЛІ –11

1.     Брицька З.О.

 2017/2018

7. Пойда Л.М.

2017/2018

2.     Жолніна О.В.

2019/2020

8. Рогоза Н.В.

2017/2018

3.Калашникова О.В.

2017/2018

9.Родін–Сова Л.П.

2016/2017

4.     Кісуріна Л.О.

2016/2017

10.Шиманська М.В.

2016/2017

5.     Літвін С.П.

2016/2017

11.Кочетова С.В.

 2020/2021

6.     Мороз С.В.

2016/2017

12.Ханевич Ю.О.

2018/2019

4. СТАРШИЙ ВИХОВАТЕЛЬ – 2

1.Кошель В.М.

2020/2021

2. Сушко Т.В.

2020/2021

5. СПЕЦІАЛІСТИ ВИЩОЇ КАТЕГОРІЇ – 50

1.     Антонюк А.Є.

 2017/2018

27. Лісова Т.В.

2.     Алєксєєва С.В.

 2018/2019

28. Пасечна Є.А.

3.     Армашула Т.Т.

 2019/2020

29. Позднякова М.В.

4.     Дерека С.А.

 2019/2020

30. Полтавченко А.В.

5.     Денисова І.В.

2020/2021

31. Пойда Л.М.

6.     Денисенко В.Ю.

 2017/2018

32. Пономарьова О.М.

7.     Денисенко А.Л.

  2016/2017

33. Родін-Сова Л.П.

8.     Жолніна О.В.

2019/2020

34. Рогоза Н.В.

9.     Іванова О.М.

2020/2021

35. Савченко О.В.

10.  Калашникова О.В.

 2017/2018

36. Семко О.В.

11.  Краюшкіна Н.С.

 2018/2019

37. Стрижевська Є.Л.

12.  Косточкін А.В.

 2012/2013

38. Сушко Т.В.

13.  Кошель В.М.

2020/2021

39. Ткаченко К.М.

14.  Кісуріна Л.О.

2016/2017

40. Ткачук Т.Г.

15.  Киянець З.О.

2019/2020

41. Федотова С.А.

16.  Літвін С.П.

2016/2017

42. Шиманська М.В.

17.  Манжос О.Ю.

2019/2020

43. Школьник Т.П.

18.  Мельник Т.М.

2020/2021

44. Шулікіна Н.Г.

19.  Мороз С.В.

2016/2017

45. Шіхавцова Т.В.

20.  Мандрик С.В.

2020/2021

46. Усенко Т.С.

21.  Мащук М.В.

2020/2021

47. Брицька З.О.

22.  Москальова О.Є

2017/2018

48. Горецький В.А.

23.  Московченко  А.М.

2017/2018

49. Ханевич Ю.О.

24.  Новик О.П.

2019/2020

50. Кочетова С.В.

25.  Новікова О.Г.

2020/2021

 

26.  Новак Г.А.

2020/2021

 

6. СПЕЦІАЛІСТИ 1-ї КАТЕГОРІЇ – 7

1.     Круглікова А.С.

2017/2018

     5. Русілова Т.С.

  2018/2019

2.     Карпілянська З.Ф.

2015/2016

      6. Войтенко О.В.

  2018/2019

3.     Ісупова Н.М.

2018/2019

7.Компанієць Г.С.

  2020/2021

4.      Цимбаненко О.С.

2019/2020

 

 

7. СПЕЦІАЛІСТИ 2-ї КАТЕГОРІЇ – 6

1.Гаєнко О.Ю.

2019/2020

4.Кривошеєв О.В.

2019/2020

2.Кривошеєва А.С.

2019/2020

5.Шикіна Ю.В.

2019/2020

3.Рольська А.В.

2020/2021

6.Краюшкіна Н.С. (п-орг.)

2019/2020

 

 

 

 

 

     

8. СПЕЦІАЛІСТИ – 3

Ларіна Т.О.

Пучкін А.О.

Бондар С.М. (сум.)

 

 

9.МОЛОДШІ  СПЕЦІАЛІСТИ – 2

1. Вєріч О.В.

 

 

ВІМІННИКИ ОСВІТИ – 8

 

1      Денисенко В.Ю.

5. Дерека С.А.

2      Бібік В.В.

6. Семко О.В.

3      Савченко О.В

7. Косточкін А.В.

4      Ткачук Т.Г.

8.В’юн С.М.

 

 

 

 

ВІМІННИКИ СТОЛИЧНОЇ ОСВІТИ – 1

 

1.     Денисенко В.Ю.