17:40   22 03 2023, середа

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПРИЙОМУ ДІТЕЙ ДО 1-Х КЛАСІВ У 2023 РОЦІ В СШ №57

          

ПРИЙОМ ДІТЕЙ ДО 1-Х КЛАСІВ 2023/2024 Н.Р.

ШАНОВНІ БАТЬКИ МАЙБУТНІХ ПЕРШОКЛАСНИКІВ!

Прийом документів у перші класи розпочнеться

27 березня 2023 р. до 31 травня 2023року (включно) без проведення жеребкування;

Якщо станом на 31 травня 2023 року кількість поданих заяв не перевищує загальної кількості місць у першому класі, не пізніше 1 червня 2023 року видається наказ про зарахування усіх дітей.
Список зарахованих учнів із зазначенням їх прізвищ оприлюднюється виключно в закладі освіти.
Інформація про наявність вільних місць оприлюднюється відповідно до пункту 7 розділу I Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти та науки України від 16 квітня 2018 року №367.
Якщо станом на 31 травня 2023 року кількість поданих заяв перевищує загальну кількість місць у першому класі, зарахування дітей відбувається за такими правилами:
1) до 01 червня 2023 року (включно) зараховуються усі діти, місце проживання яких на території обслуговування закладу освіти підтверджене; рідні чи усиновлені брати та сестри дітей, які вже є учнями школи, а також діти працівників школи та зареєстровані внутрішньо переміщені особи;
2) до 15 червня 2023 року включно на вільні місця зараховуються діти, які не проживають на території обслуговування цього закладу, за результатами жеребкування, процедура проведення якого розробляється відповідно до глави 2 Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти та науки України від 16 квітня 2018 року №367, схвалюється педагогічною радою школи та затверджується його керівником.
Діти зараховуються до закладу освіти за умови подання до 15 червня необхідних документів.
3) після 15 червня 2023 року до 31 серпня 2023 року та упродовж навчального року – на вільні місця у порядку надходження заяв;
 (Наказ Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20.02.2023 № 22 «Про прийом дітей до перших класів закладів загальної середньої освіти комунальної власності територіальної громади міста Києва у 2023 році»)

Увага! Прийом документів здійснюється за попереднім записом за телефоном 278-44-31

понеділок

 

15.00 – 17.00

 

кабінет 3

(1 поверх)

четвер

 

15.00 – 17.00

Прогнозована кількість 1-х класів – 2 класи.

Перелік документів, необхідних для зарахування дитини в 1-й клас:

1.Копія свідоцтва про народження дитини.

2.Заява до вступу в 1-й клас, написана особисто одним із батьків (опікунів, інших законних представників, родичів).

(Зразок заяви можна подивитися тут)
Важливо! Заява може бути надана власноруч (згідно графіка) або надана сканована копія чи фотокопія, направлена нарочним, електронною поштою school57kiev@ukr.net (за вибором заявника).

3. Оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації №086-1/о.
(відповідно до Наказу МОЗ № 682 від 16.08.2010 року «Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів»; листа МОЗ № 111-01/89 від 29 березня 2018 року; «Щодо медичних довідок для відвідання закладів освіти»)
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE18089.html
http://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/60416/

Важливо!  Відсутність станом на 31 травня 2023 року медичної довідки не є підставою для відмови у зарахуванні.

Оригінали документів та медичні довідки подаються до закладу

не пізніше 18 серпня 2023 року.


4. Якщо є право на першочергове зарахування, то копія документа, що підтверджує місце проживання/перебування дитини (для підтвердження права на першочергове зарахування).

Важливо!  Право на першочергове зарахуваннядо початкової школи мають діти, які:

-проживають на території обслуговування, закріпленій за ЗЗСО №57

 (Згідно Розпорядження ШРДА «Про закріплення за закладами загальної середньої освіти Шевченківського району міста Києва територій обслуговування у 2023-2024 навчальному році» від 30.0112.2022 № 504)

вул.Толстого Льва -8, 8а, 8г, 16, 22
вул. Прорізна- 3, 9, 11, 11а, 11б, 13, 19, 21, 23, 23а, 23б, 25 (непарні номери)
вул. Євгена Чикаленка (колишня назва вул. Пушкінська) - вся
вул. Ярославів Вал– 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11/1, 14, 14б,в,г,д, 16, 16а,б, 20
вул. Хрещатик- 4, 8б, 10абв, 32б
вул. Володимирська- 45, 47, 48, 48а, 49, 49а, 51-53(від вул. Прорізної до бульвара Т.Шевченка)

  • рідні чи усиновлені брати та сестри дітей, які вже є учнями школи, а також діти працівників школи.

-зареєстровані внутрішньо переміщені особи (за наявності довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (або один з їх батьків має вищезазначену довідку)

Також, згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 №806 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 р. № 684" надається один з таких документів (за вибором особи, яка подає заяву).

Зокрема:
1) паспорт громадянина України одного з батьків дитини, що підтверджує місце проживання;

2) довідка про реєстрацію місця проживання/перебування особи (дитини або одного з її батьків), що видається відповідно до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру,затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207;

3) витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання/перебування особи (дитини або одного з її батьків);

4) документ, що засвідчує право власності на відповідне житло (свідоцтво про право власності, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, договір купівлі-продажу тощо);

5) документ, що засвідчує право користування житлом (договір найму, піднайму,оренди тощо), укладений між фізичними особами за умови, що користування відповідним житлом є реальним і здійснюється за згодою та волевиявленням власника майна; засвідчення цих двох обставин може відбуватися в різний, але прийнятний спосіб чи укладений між юридичною і фізичною особами, зокрема щодо користування кімнатою в гуртожитку;

Перелік документів про підтвердження інформації про місце проживання дитини можна переглянути за посиланням:Важливо! Відсутність станом на 31 травня 2023 року медичної довідки не є підставою для відмови у зарахуванні. Оригінали документів та медичні довідки подаються до закладу не пізніше 23 серпня 2022 року.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/684-2017-%D0%BF#Text

Організацію прийому здійснено на підставі документів:

Конституція України
Стаття 53. Кожен має право на освіту
1. Повна загальна середня освіта є обов'язковою.
2. Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах...

Закон України "Про освіту";
Стаття 7. Мова освіти
Стаття 12. Повна загальна середня освіта
п.4. Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років. Діти, яким на початок навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року.
Стаття 13. Територіальна доступність повної загальної середньої освіти
п. 1. Для забезпечення територіальної доступності повної загальної середньої освіти органи місцевого самоврядування створюють і утримують мережу закладів освіти та їхніх філій.
Кожна особа має право здобувати початкову та базову середню освіту в закладі освіти (його філії), що найбільш доступний та наближений до місця проживання особи.
Право особи здобувати початкову та базову середню освіту у державному або комунальному закладі освіти (його філії), за яким закріплена територія обслуговування, на якій проживає ця особа, гарантується, що не обмежує право особи обрати інший заклад освіти.

Закон України "Про загальну середню освіту"
Стаття 18. Зарахування учнів
1. Місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування закріплюють за закладами загальної середньої освіти відповідні території обслуговування і до початку навчального року обліковують учнів, які мають їх відвідувати.
2. Зарахування учнів до закладу загальної середньої освіти проводиться наказом директора, що видається на підставі заяви, копії свідоцтва про народження дитини, за наявності медичної довідки
встановленого зразка (Форма№ 086-1/о)

Наказ МОН України «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів» від 10.05.2018 №367
Наказ МОН України «Про деякі питання організації здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні» від 28.03.2022р. № 274 (https://mon.gov.ua/ua/news/nakaz-mon-deyaki-pitannya-organizaciyi-zdobuttya-zagalnoyi-serednoyi-osviti-ta-osvitnogo-procesu-v-umovah-voyennogo-stanu-v-ukrayini)
Лист МОН України «Щодо зарахування до 1-го класу закладів загальної середньої освіти» від 16 квітня 2022 року №1/4202-22
Наказ по школі «Про прийом дітей до 1-х класів закладів загальної середньої освіти міста Києва у 2023 році»