5:15   18 02 2018, неділя

Права батьків та дітей

У сімейному праві дуже чітко визначені права дітей, а також права і обов'язки батьків відносно їх дітей. Згідно Конституції України, Сімейного кодексу України, Конвенції про права дітей в родинних правовідносинах в першу чергу мають бути захищені права дітей. 

Права і обов'язки батьків стосовно їх неповнолітніх дітей визначені Сімейним кодексом України. Більшість прав батьків є в той же самий час і їх обов'язком. Це гарантує їм те, що саме вони, а не хтось інший, мають право спілкуватися, ростити і виховувати своїх дітей. При цьому, відповідно до Сімейного кодексу України, обоє батьків мають рівні права і несуть рівні обов'язки відносно своїх дітей.

Батьки мають право і зобов'язані виховувати своїх дітей, вони несуть відповідальність за виховання і розвиток своїх дітей, тому зобов'язані піклуватися про здоров'я, фізичний, психічний, духовний і етичний розвиток своїх дітей. Батьки не мають права заважати і забороняти близьким родичам спілкуватися з дитиною.  Батьки також зобов'язані забезпечити здобуття дітьми основної загальної освіти.

На батьків також покладається захист прав та інтересів своїх дітей. Батьки є законними представниками своїх дітей і виступають на захист їх прав та інтересів в стосунках з будь-якими фізичними і юридичними особами, у тому числі в судах, без будь-яких доручень і спеціальних повноважень.

Сімейний кодекс України неодноразово підкреслює, що головними в сім'ї є інтереси дитини. При цьому в процесі реалізації батьківської правочинності, заборонено вчинення шкоди фізичному і психічному здоров'ю дітей, їх етичному розвитку. Способи виховання дітей повинні виключати зверхнє, жорстоке, грубе, принижуюче людську гідність звернення, образу або експлуатацію дітей.

Повнолітні діти зобов'язані утримувати своїх непрацездатних батьків, що мають потребу, незалежно від того, є вони самі працездатними чи ні. Існує також обов'язок дітей піклуватися про батьків. В даному випадку йдеться про особистий догляд та інші види допомоги.

Повнолітні діти зобов'язані надавати засоби на відшкодування додаткових витрат батькам, що мають потребу, в разі виникнення виняткових обставин: важка хвороба або каліцтво, необхідність стороннього догляду та інші виняткові випадки.