3:58   25 11 2017, субота

Умови вступу (до 1-го та 10-го класів)

 

Правила конкурсного приймання до 1-го класу спеціалізованої школи   I– III ступенів № 57 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського району м. Києва, розроблені на підставі Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей до спеціалізованих шкіл від 19.06.2003 р. № 389 Міносвіти і науки України та на підставі Статуту школи № 57 м. Києва.

1. Загальні положення.

1.1. Конкурсний набір до 1-ого класу проводиться в два етапи, а саме:

      1-й етап: з 01.04.2017р. по 28.04.2017р.

      2-й етап (при наявності вільних місць): з 15.08.2017р. по 31.08.2017р.

1.2. В конкурсному наборі беруть участь діти 6-7 років,  що досягли  шкільної зрілості (психолого-фізичної готовності), незалежно від місця проживання.

1.3. Для     виявлення     рівня    підготовленості    учнів     створюється педагогічно-психологічна   комісія (не більше 3-х осіб),   склад   якої   затверджується наказом директора школи. До складу    педагогічної   комісії   залучається практичний    психолог. Головою конкурсної комісії є заступник директора з навчально-виховної роботи.

1.4. Прийом заяв на конкурсний відбір триває до 31.03.2017р.

 

2. Проведення конкурсу.

 

2.1. Педагогічна комісія доводитьдо відома батьків не пізніше, ніж за місяць до початку конкурсного приймання, перелік завдань, за якими буде проводитись співбесіда з дитиною, розмістивши його на інформаційному стенді закладу.

2.2.   Конкурсне приймання дітей до 1-ого класу проводиться у формі співбесіди з дитиною в присутності її батьків або осіб, які їх замінюють.

 2.3. Співбесіда з дитиною, яка вступає до 1-ого класу, включає виконання спеціальних діагностичних завдань щодо виявлення природних здібностей дитини, встановлення рівня загального розвитку, функціональної готовності до систематичного навчання тощо.

2.4. Тривалість співбесіди не повинна перевищувати 30 хвилин. Комісія оголошуєбатькам результати співбесіди у день її проведення.

 

4. Порядок зарахування.

 

  4.1. За   результатами   співбесіди   діти,   що   показали   високий   рівень шкільної зрілості, зараховуються до   1-ого класу наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії.

4.2. Результати конкурсу оформлюються у вигляді протоколу конкурсної комісії й оголошуються у письмовій формі з метою оз­найомлення з ними всіх учасників конкурсу не пізніше ніж через три дні після проведення останнього.

4.3. Діти, які успішно пройшли конкурс, зараховуються до 1-класів наказом директора, що видається на підставі рішенняпсихолого-педагогічної комісії та поданих документів. Зарахування учнів проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.       

4.4. Діти,  що  показали достатній або середній рівень підготовленості  до    школи, зараховуються до 1-го класу за наявності вільних місць.

4.5. Діти з низьким рівнем психолого-фізичної готовності до школи, з логопедичними вадами до школи не зараховуються.

4.6. Для зарахування в школу батьки подають такі документи:

                       а)заява на ім'я директора (від обох батьків);

                       б)копія свідоцтва про народження,

                       в)медична картка встановленого зразка (Ф № 26, № 63, 86-1),

4.7. Діти, які не пройшли конкурсу для зарахування до 1-го класу вступають до іншого загальноосвітнього навчального закладу.

  4.8. Діти, які зараховані до спеціалізованої школи, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються зі школи. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.

 

Порядок прийому учнів до 10-го класу спеціалізованої школи № 57 м. Києва з поглибленим вивченням англійської мови на конкурсній основі 

У конкурсному відборі беруть участь учні школи № 57.що закінчили основну школу (II ступінь).
ОРГАНІЗАЦІЯ КОНКУРСУ
Конкурс оголошується за два місяці до його початку.
Для участі в конкурсі учні подають мотивовану заяву, свідоцтво про неповну загальну середню освіту.
Конкурсні випробування проводяться після закінчення навчального року (з 25 по 30 червня).
ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
Для проведення конкурсу в школі за наказом директора створюється конкурсна комісія. Головою її є директор школи.
Умови конкурсу:
а)конкурс свідоцтв. Враховуються результати екзаменів та середній бал свідоцтва,
б)співбесіда, в результаті якої виявляється:
  • бажання учнів навчатися в даній школі,
  • інтерес до вивчення гуманітарних предметів,
  • здібності і наполегливість у вивченні іноземної мови,
  • моральні якості учня,
  • дисциплінованість(відсутність дисциплінарних стягнень, прогулів),
  • виконання Статуту школи, Правил для учнів (скромність і охайність) в одязі, носіння установленої шкільної форми, неприпустимість паління в школі, старанне виконання обов’язків чергового. Дбайливе ставлення до шкільного майна),
  • участь в житті школи(олімпіади, гуртки, вечори, спортивні змагання, робота в музеях школи).
в)Підсумки конкурсу підводяться на засіданні конкурсної комісії. Яка приймає рішення про зарахування учнів до школи.
ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ
- Учні, які успішно пройшли конкурсний відбір, зараховуються до 10 класу школи наказом директора, що видається на підставі рішення конкурс­ної комісії.
- Зарахування учнів проводиться до 1 липня.
- У разі незгоди з рішенням конкурсної комісії учні та батьки можуть звернутись до голови цієї комісії з апеляцією-апеляція подається протягом 3-х днів з дня оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом тижня з дня подання.